ÎNDEMN PENTRU VIITOR

În prezent, trăim într-o perioadă de tranziţie accelerată, marcată de transformări complexe şi profunde în toate domeniile de activitate. Amploarea inovării se reflectă în primul rând în ritmurile mari ale dezvoltării de noi produse şi tehnologii, dar schimbările nu se referă doar la lucruri tangibile. În cadrul organizaţiilor, sunt tot mai numeroase acţiunile de inovare orientate spre metodele de management, organizarea şi configurarea activităţilor operaţionale, care contribuie la obţinerea de avantaje competitive durabile. Totodată, inovarea se manifestă în societate în general, materializându-se în noi strategii, concepte, idei şi organizaţii care se adresează nevoilor sociale – de la piaţa muncii şi condiţiile de lucru, până la educaţie, sănătate şi dezvoltarea comunitară.

Procesul de schimbare în educaţie porneşte de la conştientizarea necesităţii schimbării şi continuă cu manifestarea dorinţei de schimbare, acumularea cunoştinţelor necesare, formarea noilor competenţe, stabilizarea sistemului şi dezvoltarea durabilă.

Astfel, se modifică concepţia de conducere în învăţământ şi apar noi obiective manageriale.

Împreună putem contribui la dezvoltarea sistemului educaţional medical și putem implementa în cadrul Universităţii de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” o viziune a EVOLUŢIEI, a democratizării și formării adecvate, unde acţiunile vizează în primul rând, STUDENTUL.