SUNT NORINA FORNA

Întotdeauna îmi voi aminti, cu emoţie şi nostalgie, primul contact cu Universitatea de Medicină şi Farmacie “Grigore T. Popa”… era 1979. Atunci am simţit pentru prima dată ceea ce am continuat să simt şi să conştientizez, din ce în ce mai preganant, de-a lungul timpului, dorinţa puternică de a contribui în mod esenţial şi determinant la modelarea şi implementarea unei viziuni cu un puternic filon avangardist în sistemul educaţional medical.

Am înţeles destul de timpuriu că actul medical de înaltă calitate implică rigoare şi performanţă, în primul rând, în educaţie, după cum şi faptul că o specialitate ( ex. Stomatologia, farmacia sau bioingineria) nu poate fi abordată şi înţeleasă dintr-o perspectivă unică. Pentru o înţelegere profundă am identificat ca fiind obligatorie o abordare contextuală cu tendinţă exhaustivă. Acesta a fost unul dintre motivele esenţiale care a stat la baza deciziei de a-mi completa competenţele prin lărgirea ariei de cunoaştere, astfel, astăzi sunt Medic primar în Stomatologie Generală și Protetică Dentară şi, în acelaşi timp sunt și Medic în Medicină Generală.

Pot afirma cu determinare faptul că, de-a lungul întregii existenţe profesionale, nu am abdicat niciun moment de la principiul învăţării continue, am urmat diverse cursuri care mi-au permis să evoluez professional prin dobândirea de noi cunoştinţe, instalarea de noi abilităţi şi competenţe multidisciplinare complexe.

O flexibilitate cognitivă, la început impusă, mai apoi, prin repetivitate, devenită un atribut al propriilor procese cognitive, dublată de o gândire analitică în detaliu, mi-au permis să instalez la nivel de convingere necesitatea unei abordări integrate a predării specializărilor în cadrul UMF, cu emfază pe corelarea legăturilor funcţionale şi de tip cauză-efect.

Sigur, tot acest parcurs profesional, academic şi în zona de cercetare ştiinţifică, m-au adus în plăcuta postură de a obţine diverse recunoaşteri de care sunt extrem de mândră şi atât, deoarece motivaţia mea de a merge înainte, de a progresa, este de natură intrinsecă şi genuină. Adică, a rămas aceeaşi cu care am pornit în această epopee medicală cu mulţi ani în urmă: dorinţa de a face lucrurile mai bine şi mai bine…

Astfel, astăzi sunt: Președinte al Colegiului Medicilor Dentiști din Iași din anul 2015, Vicepreședinte al Colegiului Medicilor Dentiști din România din anul 2015, Președinte al Societăţii Internaţionale de Reabilitare Generală și Oro-Maxilo-Facială Forum Odontologicum Lausanne, Elveţia din anul 2015, Președinte ales al Societăţii Balcanice de Stomatologie (BaSS) din anul 2017, Membru fondator şi membru in Biroul federal al Federatiei Internationale de Odontostomatologie şi Chirurgie Cranio-Facială (I.F.O.S.C.M.F.S.), Preşedinte al Asociaţiei Decanilor Facultăţilor de Medicină Dentară din România din anul 2014, Preşedinte şi Membru fondator al Asociaţiei Dentare Române pentru Educaţie (afiliată ICOI, SUA), Recunoscută ca fiind Specialist European în Protetică Dentară, European Prosthodontic Association 2012 și Doctor Honoris Causa al Universităţii, Ovidius, Constanţa, România, Membru Titular al Academiei de Ştiinţe Medicale – România, Membru al Academiei Naţionale de Chirurgie Dentară, Franţa din 2010, Membru al Academiei Americane de Implantologie din 2007, Membru al Academiei Pierre Fauchard, SUA – Fellow din 2011, Membru asociat al Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România din 2014.

31 de ani de studii și învăţare continuă, 23 ani de practică medicală, 17 ani în calitate de cadru didactic și cercetător și 15 ani de experienţă managerială în calitate de Decan al Facultăţii de Medicină Dentară au contribuit la dezvoltarea mea și m-au clădit în ceea ce reprezint acum: o persoană puternică, determinată, dornică de schimbare și un militant pentru evoluţie, cu o echipă completă și cu un plan realist și complex în care studentul este nucleul tuturor acţiunilor.

Premisa acţiunilor mele a fost reprezentată de binele studentului, iar efortul și investiţiile au fost îndreptate în permanenţă înspre crearea unui mediu propice învăţământului de calitate, a unui mediu ce generează un sistem de învăţământ de performanţă.

În ceea ce privește dezvoltarea sistemului educaţional de specialitate, crearea de noi specialităţi și dezvoltarea multiculturală, Facultatea de Medicină Dentară se prezintă cu un cuantum de 100 discipline medico-dentare incluse in planurile de învăţământ, precum și 3 linii de studiu în română, engleză și franceză, comparativ cu anul 2003 (54 discipline stomatologice și forme de pregătire post-universitară) și cu anul 1990 (4 discipline stomatologice de bază). Am urmărit în permanenţă cererea pieţei și trendurile de evoluţie și am acţionat în consecinţă.

Pentru zona de cercetare universitară, am fondat în 2014 Institutul Internaţionalde Știinţe Medicale și Biotehnologii, unic în România, destinat pentru a stimula și sprijini activitatea de cercetare medicală de avangardă. S-a dezvoltat astfel și o foaie clinică originală pe fiecare entitate clinică și a unui soft original, ce constituie un suport real pentru practicieni și studenţi.

Am contribuit activ la realizarea a două platforme informatice de tip e-learning, DENT_CURSURI (http://curricula.denta.umfiasi.ro/fmd_curricula/), cu materiale suport în format de atlas virtual, şi respectiv DENT_STAGII (http://stagii.denta.umfiasi.ro/fmd/), o vastă colecţie de manopere stomatologice, folosite ca material pregătitor pentru studenţi pe parcursul stagiilor practice.

Resursele unice la care Facultatea de Medicină Dentară din Iaşi a avut astfel acces au propulsat-o pe primul loc între facultăţile de profil din ţară şi chiar pe primele locuri în Europa în privinţa dotării materiale şi a echipamentelor, orientate cu precădere către dispozitivele de simulare computerizată 3D şi robotică.

Din 1998 am realizat îndrumarea a peste 350 lucrări de Diplomă și 200 lucrări de Disertaţie. Sunt îndrumător de doctorat din august 2003 și am sub îndrumare un număr de 25 de doctoranzi, respectiv 19 teze de doctorat finalizate, dintre care două cu distincţia ”Cum Laude”. Am fost președinte de comisii de doctorat pentru 135 de doctoranzi, începând din 2003 până în prezent. Am fost referent știinţific la 160 de teze de doctorat și în acest moment sunt coordonator a 6 cursuri postuniversitare, 9 programe de master naţionale și internaţionale (engleză și franceză), Coordonator al Programului de Studii Complementare în Implantologie Orală, Iași, precum și Formator în cadrul Diplome d`Universite de Chirurgie et d`Implantologie Orală (DUCIO), din 2007, cu aplicare în Tunisia și Maroc.

Cu privire la activitatea de promovare universitară, am realizat:

  • Nr. total manifestări știinţifice organizate: Peste 100
  • Nr. total conferinţe susţinute de lectori din ţară și străinătate: Peste 2700
  • Nr. total WORKSHOP-uri și HANDS-ON-uri organizate: Peste 800
  • Nr. total participanţi: Peste 28000
  • Nr. total SPEAKERI din străinătate invitaţi: Peste 450

Am câştigat prin competiţie şi am organizat în România, de trei ori, la distanţă de numai 4 ani, Congresul Societăţii Balcanice de Stomatologie BaSS (ediţia a 16-a, 2011, ediţia a 20-a, 2015 – Ediţie Jubiliară și ediţia a 23-a, 2018) – aceasta fiind cea mai prestigioasă manifestare ştiinţifică din spaţiul academic balcanic cu specific de medicină dentară. În anul 2011 manifestarea a reunit circa 500 de participanţi, din 20 de ţări, atingând în schimb în anul 2015 un număr record de circa 1000 de participanţi, tot din 20 de ţări; în anul 2018 au fost înregistraţi tot peste 1000 de participanţi.

De asemenea, sunt deţinătoarea a 5 brevete de invenţie în domeniul implantologiei orale, ce vizează sterilizarea și dezinfecţia accesoriilor aparatelor utilizate în medicina dentară și a 12 mărci protejate OSIM.

Întreaga activitate didactică și știinţifică a avut un scop foarte bine definit: EXCELENŢA. Dintr-o puternică dorinţă de ascensiune și perfecţionare personală și profesională am construit un mecanism continuu de acţiune, ce cu timpul a devenit un factor motivator în acţiunile de dezvoltare a Facultăţii de Medicină Dentară.