DE CE CANDIDEZ

Pentru că EVOLUŢIA trebuie considerată o tendinţă organică.

Mi-am investit toată energia și dorinţa de excelenţă și calitate a actelor educaţionale în Facultatea de Medicină Dentară, iar dezvoltarea acesteia este vizibilă, susţinută de rezultate și recunoscută la nivel european. Din 2004, anul în care am obţinut prin propriile forţe rolul de Decan al acestei facultăţi, am muncit pentru extinderea orizonturilor academice și m-am luptat pentru dezvoltarea acesteia. Argumentele pe care le prezint sunt date de o curriculă modernă, restructurată în conformitate cu cele mai exigente criterii europene, de profesorii tineri și entuziaşti, cu o pregătire de excelenţă şi nu în ultimul rând de baza clinică de învăţământ stomatologic, similară din foarte multe puncte de vedere cu cele mai multe universităţi de prestigiu din lume.

În cei 15 ani de implicare în calitate de Decan al Facultăţii de Medicină Dentară Iași, am iniţiat, implementat cu succes și promovat proiecte de investiţii și acţiuni de instruire necesare dezvoltării academice. Peste 15 milioane de Euro au fost administraţi eficient și peste 6500 de studenţi au fost implicaţi în proiecte precum: Strategii de pregătire practică pentru integrarea rapidă pe piaţa muncii a studenţilor specializaţi în medicină dentară – 4 milioane Euro; Adaptarea ofertei învăţământului medical dentar superior la nevoile muncii și ale societăţii bazate pe cunoaștere – 3 milioane Euro; Centru de formare specialiști și resurse în reabilitarea orală – 3 milioane Euro; Consiliere profesională pentru studenţii în medicină și program integrat de practică în domeniul medicinei generale și dentare – 3,7 milioane Euro, șamd.

Fiecare proiect a fost gândit și implementat cu scopul pregătirii la standarde înalte a studenţilor, facilitarea accesului la resurse a cadrelor didactice și dotarea cu tehnologii moderne și infrastructură suport mediului educaţional medical.

Îmi doresc ca nu doar Facultatea de Medicină Dentară, ci întreaga Universitate Grigore T. Popa să fie vizibilă și recunoscută la nivel internaţional!

Există resurse umane cu un potenţial extraordinar, atât din punct de vedere didactic cât și în zona de cercetare. Studenţii sunt barometrul calităţii actului educaţional, iar aceștia ne sunt parteneri în drumul spre succes și în dezvoltarea unui climat dedicat calităţii și excelenţei în educaţia medicală naţională.

Cu un plan realist și bine punctat, la care am lucrat dedicată și focusată pe student, cu o echipă puternică în spate, precum și cu aceeași energie și iniţiativă ca până acum, Universitatea va ajunge să fie recunoscută în topurile care contează, pe baza unor criterii transparente. Astfel, studenţii vor alege Universitatea Grigore T. Popa datorită oportunităţilor educaţionale, a mediului dedicat învăţării de performanţă și dezvoltării inovative, și nu pe principii de costuri.

„Am fost învăţată să nu mă aștept ca drumul spre progres să fie rapid sau ușor.”
Marie Curie

Am fost și sunt în continuare în locul fiecăruia, student, cadru didactic, cercetător, cadru medical, administrativ și astfel am o vedere de ansamblu asupra necesităţilor reale ale fiecărui grup.

Din aceste motive, implementarea planului dedicat dezvoltării UMF Iași va constitui o soluţie concretă a tuturor problemelor existente la nivelul actual și va răspunde cerinţelor și nevoilor fiecărui grup de interese enunţat, astfel încât mediul educaţional creat să poată genera rezultate vizibile, cuantificabile, la un standard calitativ ridicat, cu recunoaștere internaţională de prestigiu.

„Leadership is based on inspiration, not domination; on cooperation, not intimidation”
William Arthur Wood