PROGRAM MANAGERIAL

pentru candidatura la funcția de

RECTOR

al Universității de Medicină și Farmacie "Grigore T. Popa" Iași

legislatura 2020 - 2024

SUNT NORINA FORNAÎntotdeauna îmi voi aminti, cu emoţie şi nostalgie, primul contact cu Universitatea de Medicină şi Farmacie “Grigore T. Popa”… era 1979. Atunci am simţit pentru prima dată ceea ce am continuat să simt şi să conştientizez, din ce în ce mai preganant, de-a lungul timpului, dorinţa puternică de a contribui în mod esenţial şi determinant la modelarea şi implementarea unei viziuni cu un puternic filon avangardist în sistemul educaţional medical.

Am înţeles destul de timpuriu că actul medical de înaltă calitate implică rigoare şi performanţă, în primul rând, în educaţie, după cum şi faptul că o specialitate ( ex. Stomatologia, farmacia sau bioingineria) nu poate fi abordată şi înţeleasă dintr-o perspectivă unică. Pentru o înţelegere profundă am identificat ca fiind obligatorie o abordare contextuală cu tendinţă exhaustivă. Acesta a fost unul dintre motivele esenţiale care a stat la baza deciziei de a-mi completa competenţele prin lărgirea ariei de cunoaştere, astfel, astăzi sunt Medic primar în Stomatologie Generală și Protetică Dentară şi, în acelaşi timp sunt și Medic în Medicină Generală.

DE CE CANDIDEZ


Pentru că EVOLUŢIA trebuie considerată o tendinţă organică.

Mi-am investit toată energia și dorinţa de excelenţă și calitate a actelor educaţionale în Facultatea de Medicină Dentară, iar dezvoltarea acesteia este vizibilă, susţinută de rezultate și recunoscută la nivel european. Din 2004, anul în care am obţinut prin propriile forţe rolul de Decan al acestei facultăţi, am muncit pentru extinderea orizonturilor academice și m-am luptat pentru dezvoltarea acesteia. Argumentele pe care le prezint sunt date de o curriculă modernă, restructurată în conformitate cu cele mai exigente criterii europene, de profesorii tineri și entuziaşti, cu o pregătire de excelenţă şi nu în ultimul rând de baza clinică de învăţământ stomatologic, similară din foarte multe puncte de vedere cu cele mai multe universităţi de prestigiu din lume.

CÂND


Preambul. Istoric. Context European.

“Excellence is the unlimited ability to improve the quality of what you have to offer“.
Rick Pitino

Prosperitatea poate fi definită ca fiind rezultanta indirectă a excelenţei, iar Excelenţa este posibilă doar prin provocarea și creșterea permanentă a standardelor educaţionale, de cercetare și management.

Obţinerea excelenţei și alinierea la standardele internaţionale sunt posibile prin abordarea unei strategii de extindere a orizonturilor educaţional-universitare și facilitarea accesului la noi tehnologii de studiu și infrastructură suport.

OBIECTIVE


Obiectiv General

Dezvoltarea universitară inovativă, în care EVOLUŢIA este principiul de guvernare al unui sistem de învăţământ bazat pe CALITATEA educaţională.

Obiective specifice

1. Alinierea la standardele internaţionale și promovarea punctelor tari ale Universităţii în topurile recunoscute și acreditate la nivel mondial. Focusare pe creșterea vizibilităţii universităţii și a personalităţilor din universitate pe plan internaţional și poziţionarea obiectivă în topurile universitare recunoscute la nivel mondial.

2. Susţinerea sistemului educaţional prin facilitarea accesului la infrastructură si tehnologie suport.

3. Facilitarea accesului la resurse și infrastructură integrată pentru activitatea de cercetare-dezvoltare și crearea unui mediu ce stimulează gândirea creativă.

4. Stimularea practică a ideilor inovative în rândul studenţilor

5. Transpunerea regulilor și procedurilor instituţiei într-un sistem integrat (Medical Process Management / Medical Education Process).

CE PROPUN


PILONUL 1: CADRE DIDACTICE

Planul meu și al echipei mele este ca UMF să se mândrească de acum înainte cu profesorii săi, nu cu Rectorul.

PILONUL 2: MEDICI

Planul nostru, al meu și al echipei mele, este de a-i implica real pe colegii noștri medici universitari în deciziile care ţin de dezvoltarea UMF.

PILONUL 3: CERCETĂTORI

Candidez pentru funcţia de Rector deoarece împreună cu echipa mea, avem un PLAN concret pentru ca UMF să se dezvolte într-o manieră firească, în calitate de producător de noutate știinţifică, fundamentală și aplicativă.

PILONUL 4: STUDENȚI

Candidez pentru că, împreuna cu echipa mea, avem un plan concret pentru ca UMF să devină un furnizor de studenţi de calitate, nu o “fabrică ce produce piese de serie pe bandă rulantă”. Iar noi spre aceasta trebuie să tindem dacă vrem ca UMF să aibă un viitor.

CUM VOI REALIZA?


CONCEPT - EDUCAȚIE 4.0 SAU MEDICINĂ 4.0

UMF - VIZIUNE, MISIUNE, CONCEPT NOU

IMAGINE ACADEMICĂ

ÎMBUNĂTĂȚIRE CONTINUĂ

ÎNDEMN PENTRU VIITOR


Împreună putem contribui la dezvoltarea sistemului educaţional medical și putem implementa în cadrul Universităţii de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” o viziune a EVOLUŢIEI, a democratizării și formării adecvate, unde acţiunile vizează în primul rând, STUDENTUL.